TV& VIDEO

Đình Toàn

“Tâm hồn mẹ” giành giải phim xuất sắc nhất tại Pháp

“Tâm hồn mẹ” giành giải phim xuất sắc nhất tại Pháp

LHP Việt Nam tại Pháp vừa bế mạc tại Thành phố Saint Malo với những giải thưởng quan trọng. Đặc biệt, bộ phim Tâm hồn mẹ giành giải phim xuất sắc nhất.