TV& VIDEO

đình trệ

Apple thừa nhận cần một iPhone lớn hơn

Apple thừa nhận cần một iPhone lớn hơn

Tăng trưởng doanh số bán iPhone đang có dấu hiệu bị đình trệ và mới đây, trong một tài liệu bị rò rỉ, Apple thừa nhận, công ty cần những chiếc iPhone lớn hơn.