TV& VIDEO

Đỉnh triều

Người dân TP.HCM tiếp tục "vật lộn” với triều cường

Người dân TP.HCM tiếp tục "vật lộn” với triều cường

VTV.vn - Ngày 16/11 là ngày thứ hai người dân TP.HCM tiếp tục phải “vật lộn” với triều cường, gây đảo lộn cuộc sống và đi lại.