TV& VIDEO

Diva Mỹ Linh

Vì sao sau 12 năm, Mỹ Linh mới ra mắt album "Chat với Mozart II"?

Vì sao sau 12 năm, Mỹ Linh mới ra mắt album "Chat với Mozart II"?

VTV.vn - Sau 12 năm ấp ủ và thực hiện cùng các cộng sự của mình, diva Mỹ Linh sắp ra mắt album "Chat với Mozart II".