DN nước ngoài

Vốn mỏng, doanh nghiệp giấy nội địa khó lớn‎‎?

Vốn mỏng, doanh nghiệp giấy nội địa khó lớn‎‎?

VTV.vn - DN giấy Việt Nam chưa đủ lớn nên thiếu tự tin khi tham gia sân chơi lớn, bởi trong tay họ chỉ đang sở hữu các nhà máy giấy công suất thấp, cũ kỹ với nguồn vốn hạn chế.