TV& VIDEO

đồ ăn

Mạng xã hội và những bức ảnh đồ ăn hấp dẫn

Mạng xã hội và những bức ảnh đồ ăn hấp dẫn

VTV.vn - Những bức ảnh đồ ăn phải có tính thẩm mỹ, nhưng phải đảm bảo sự chân thực nhất định, để tạo nên sự tin tưởng nơi khách hàng.