TV& VIDEO

đồ da

Mẹo loại bỏ nếp nhăn trên đồ da nội thất

Mẹo loại bỏ nếp nhăn trên đồ da nội thất

Nếp nhăn và các nếp gấp trên bề mặt đồ da nội thất có thể làm xấu đi hình ảnh tổng thể của căn phòng. Nếu không được xử lý sớm, chúng sẽ khiến đồ da nhìn cũ hơn và giảm giá trị.