TV& VIDEO

độ đạm nước mắm

Liên minh doanh nghiệp nước mắm truyền thống gửi kiến nghị lên Thủ tướng

Liên minh doanh nghiệp nước mắm truyền thống gửi kiến nghị lên Thủ tướng

VTV.vn - Hôm nay (20/10), hàng chục DN ngành nước mắm truyền thống trên toàn quốc đã họp kín tại TP.HCM liên quan đến việc Vinastas công bố thông tin về hàm lượng asen.