TV& VIDEO

đồ lưu niệm

Thăm chợ vải Batik Setono ở Indonesia

Thăm chợ vải Batik Setono ở Indonesia

VTV.vn - Chợ Setono ở Indonesia nổi tiếng với các sản phẩm từ vải Batik truyền thống.