TV& VIDEO

đổ mồ hôi

Robot dịch vụ phát triển mạnh mẽ

Robot dịch vụ phát triển mạnh mẽ

VTV.vn - Robot dịch vụ được thiết kế ngày càng giống con người, có khả năng tương tác và phục vụ trong nhiều lĩnh vực như: chăm sóc sức khỏe, điều trị, giáo dục...