TV& VIDEO

đô thị hóa

Hôm nay (16/11), trao Giải thưởng Newton 2017

Hôm nay (16/11), trao Giải thưởng Newton 2017

VTV.vn - Hôm nay, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Newton Việt Nam.