TV& VIDEO

đô thị sinh thái

Singapore – Tầm nhìn thành phố thông minh

Singapore – Tầm nhìn thành phố thông minh

VTV.vn - Singapore là đất nước đã đi đầu trong phát triển thành phố xanh và đang dẫn đầu trong giải pháp phát triển đô thị sinh thái bền vững dựa trên nền tảng công nghệ.