TV& VIDEO

đô thị xanh

Việc tử tế: Nhân rộng mô hình đô thị xanh tại Hải Phòng

Việc tử tế: Nhân rộng mô hình đô thị xanh tại Hải Phòng

VTV.vn - Nhằm tạo một sân chơi riêng, thúc đẩy phong trào trồng cây xanh đô thị tại Hải Phòng, một câu lạc bộ mang tên Đô Thị Xanh đã ra đời.