TV& VIDEO

độ tin cậy

Máy bay cứu thương không người lái

Máy bay cứu thương không người lái

Chiếc máy bay cứu thương không người lái có khả năng mang theo những dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ công tác sơ cứu tại chỗ, như là máy khử rung tim.