Đồ trang trí

Hai cành hoa quý cất trong hộp giày có giá 15 tỷ đồng

Hai cành hoa quý cất trong hộp giày có giá 15 tỷ đồng

VTV.vn - Hai cành hoa nhỏ vốn dùng làm đồ trang trí được truyền lại qua nhiều thế hệ trong một gia đình.