TV& VIDEO

đổ trộm chất thải

Hải Dương: Đổ trộm hàng chục tấn chất thải công nghiệp

Hải Dương: Đổ trộm hàng chục tấn chất thải công nghiệp

VTV.vn - Hàng chục tấn chất thải công nghiệp được đổ trộm ngay gần khu dân cư ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương.