TV& VIDEO

độ tuổi nghỉ hưu

Người cao tuổi Mỹ lựa chọn làm việc thay vì nghỉ hưu

Người cao tuổi Mỹ lựa chọn làm việc thay vì nghỉ hưu

VTV.vn - Ngày càng nhiều người Mỹ mong muốn tiếp tục làm việc sau 65 tuổi, thậm chí sau 70 tuổi.