TV& VIDEO

đỗ xe ô tô

Thiếu quỹ đất cho giao thông ở trung tâm TP Huế

Thiếu quỹ đất cho giao thông ở trung tâm TP Huế

VTV.vn - Thiếu quỹ đất cho giao thông đang là vấn đề nan giải tại thành phố Huế - một thành phố vốn có lưu lượng giao thông không cao.