TV& VIDEO

Đoàn Thanh niên VTV

“Những người trẻ đóng góp quyết định cho sự phát triển của VTV”

“Những người trẻ đóng góp quyết định cho sự phát triển của VTV”

VTV.vn - TGĐ Trần Bình Minh khẳng định thế hệ trẻ luôn đóng vai trò quyết định và tạo nên những bước ngoặt của VTV tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài THVN lần thứ VI.