đoàn viên

Đoàn viên thanh niên - Nòng cốt đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế

Đoàn viên thanh niên - Nòng cốt đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế

VTV.vn - Trước những thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế TPP cũng như cộng đồng Asean, giới trẻ cần phải trang bị kĩ càng để đưa đất nước hội nhập quốc tế