doanh nghiệp Anh

Anh đang thay đổi chiến lược phát triển hậu Brexit thế nào?

Anh đang thay đổi chiến lược phát triển hậu Brexit thế nào?

VTV.vn - Anh đặt vấn đề xây dựng, đàm phán các hiệp định thương mại song phương với các nền kinh tế có vai trò chiến lược, để chuẩn bị cho giai đoạn không còn là thành viên EU.