TV& VIDEO

doanh nghiệp bán lẻ

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mở rộng thị trường bán lẻ

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mở rộng thị trường bán lẻ

VTV.vn - Các hệ thống bán lẻ đã cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam bán sản phẩm qua những kênh bán lẻ hiện đại.