TV& VIDEO

doanh nghiệp bán lẻ

Bán lẻ dược phẩm: Đã có tín hiệu thay đổi về chất

Bán lẻ dược phẩm: Đã có tín hiệu thay đổi về chất

VTV.vn - Sự nhập cuộc của các ông lớn bán lẻ hàng điện tử và việc mở rộng quy mô của các DN đã có vị thế trên thị trường đang dần thay đổi chất lượng của ngành bán lẻ dược phẩm.