TV& VIDEO

doanh nghiệp bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản dồn dập lên sàn

Doanh nghiệp bất động sản dồn dập lên sàn

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, đã có 9 doanh nghiệp bất động sản lên sàn, chiếm 20% tổng số doanh nghiệp niêm yết mới.