doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp tư nhân lép vế trong cạnh tranh

Doanh nghiệp tư nhân lép vế trong cạnh tranh

VTV.vn - Chiếm số lượng đông đảo, nhưng doanh nghiệp tư nhân lại đang lép vế so với khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI.