TV& VIDEO

doanh nghiệp điện tử

Các doanh nghiệp điện tử lớn đang chuyển dịch chuỗi sản xuất sang Việt Nam

Các doanh nghiệp điện tử lớn đang chuyển dịch chuỗi sản xuất sang Việt Nam

VTV.vn - Thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp điện tử lớn như Samsung, LG đều mở rộng xây dựng một tổ hợp, kéo theo chuỗi sản xuất sang Việt Nam.