TV& VIDEO

doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ủy ban Các vấn đề xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về quỹ BHXH

Ủy ban Các vấn đề xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về quỹ BHXH

VTV.vn - Sáng 2/3, Ủy ban các vấn đề xã hội đã tập trung thảo luận những vấn đề quan tâm trong báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2015.