TV& VIDEO

doanh nghiệp ngừng hoạt động

Gần 68.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2014

Gần 68.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2014

VTV.vn - Con số này bao gồm cả doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, đã đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn.