TV& VIDEO

doanh nghiệp Nhà nước

TP.HCM họp bàn triển khai Nghị quyết về cơ chế đặc thù

TP.HCM họp bàn triển khai Nghị quyết về cơ chế đặc thù

VTV.vn - Cuộc họp triển khai Nghị quyết cơ chế đặc thù của Ủy ban Nhân dân TP.HCM được tổ chức ngay trong chiều 11/12.