TV& VIDEO

doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Nợ tiền BHXH tại TP.HCM ngày càng nhiều và khó đòi

Nợ tiền BHXH tại TP.HCM ngày càng nhiều và khó đòi

VTV.vn - Nợ đọng BHXH trong 5 tháng đầu năm 2016 tại TP.HCM tăng và khó đòi với những quy định liên quan mới được áp dụng.