TV& VIDEO

doanh nghiệp phụ trợ

Nhiều doanh nghiệp phụ trợ "sống khỏe" nhờ liên kết chuỗi

Nhiều doanh nghiệp phụ trợ "sống khỏe" nhờ liên kết chuỗi

VTV.vn - Hiện có khoảng 20 doanh nghiệp trong ngành cơ khí đã ký kết với nhau. Việc ký kết hình thành chuỗi đang kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn doanh thu lớn cho các doanh nghiệp.