TV& VIDEO

doanh nghiệp thành lập mới

Hơn 85.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng

Hơn 85.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng

VTV.vn - Đã có hơn 85.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2016.