doanh nghiệp thành lập mới

Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 80% trong tháng 4

Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 80% trong tháng 4

VTV.vn - Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 đã tăng 80% so với tháng trước, với hơn 14.500 doanh nghiệp.