TV& VIDEO

doanh nghiệp thành lập mới

Hơn 11.000 doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 10

Hơn 11.000 doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 10

VTV.vn - Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn 11.000 doanh nghiệp mới đã đăng ký thành lập trong tháng 10.