TV& VIDEO

doanh nghiệp trung quốc

Reuters: Trung Quốc nới lỏng hạn chế về quyền sở hữu với các ngân hàng nước ngoài

Reuters: Trung Quốc nới lỏng hạn chế về quyền sở hữu với các ngân hàng nước ngoài

VTV.vn - Trung Quốc đang cân nhắc cho phép các ngân hàng toàn cầu nắm giữ 51% cổ phần tại các công ty chứng khoán của nước này và liên kết với các công ty phi tài chính địa phương.