doanh nghiệp tư nhân

“Đường lớn” đã mở cho hội nhập kinh tế tư nhân

“Đường lớn” đã mở cho hội nhập kinh tế tư nhân

VTV.vn - Kinh tế tư nhân đã có thêm cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn so với những giai đoạn trước đây.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive