TV& VIDEO

doanh nghiệp tư nhân

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liberia còn rất lớn

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liberia còn rất lớn

VTV.vn - Quan hệ giữa Việt Nam và Liberia hết sức tốt đẹp cũng như tiềm năng hợp tác còn rất lớn.