doanh nghiệp tư nhân

JICA kêu gọi sớm thanh toán tại các dự án ODA

JICA kêu gọi sớm thanh toán tại các dự án ODA

VTV.vn - Vẫn còn tình trạng chậm thanh toán và chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam.