TV& VIDEO

doanh nghiệp xã hội

Thách thức doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

Thách thức doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

VTV.vn - Vấn đề này đã được các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp thảo luận trong hội thảo "Phát triển doanh nghiệp xã hội kinh doanh vì cộng đồng" vừa diễn ra tại Hà Nội.