doanh nghiệp xăng dầu

Thanh tra hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối

Thanh tra hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa cho biết, đã có kết quả thanh tra với 17/23 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.