doanh nhân trẻ

Vinh danh 30 người nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam

Vinh danh 30 người nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam

VTV.vn - Ngày 24/4, Tạp chí Forbes Việt Nam đã tổ chức vinh danh 30 người nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam "30 Under 30".