TV& VIDEO

doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch nước: "Doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên"

Chủ tịch nước: "Doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên"

VTV.vn - Để thực sự là "người lính trên mặt trận kinh tế", đội ngũ doanh nhân cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo.