TV& VIDEO

doanh nhân việt nam

Thách thức của doanh nhân Việt trong thời kỳ đổi mới

Thách thức của doanh nhân Việt trong thời kỳ đổi mới

VTV.vn - Là lực lượng nòng cốt đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, doanh nhân Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức để hòa mình vào xu thế toàn cầu.