TV& VIDEO

doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch SADO Group: “Được về nước đầu tư là một niềm vinh dự”

Chủ tịch SADO Group: “Được về nước đầu tư là một niềm vinh dự”

VTV.vn - Ông Nguyễn Công Chính, Chủ tịch HĐQT, TGĐ SADO Group chia sẻ được về nước đầu tư là một niềm vinh dự.