TV& VIDEO

đổi mới chương trình SGK

Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá lại việc bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học

Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá lại việc bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học

VTV.vn -Trong phiên làm việc ngày 10/11 tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá lại việc đổi mới chương trình SGK, bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học và kỳ thi tuyển vào lớp 6.