đổi mới công nghệ

Doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ sản xuất theo chuỗi

Doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ sản xuất theo chuỗi

VTV.vn - Năm 2017, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công nghệ sản xuất theo chuỗi, mang lại doanh thu tăng trưởng cho doanh nghiệp.