TV& VIDEO

đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Hà Nội: Phổ biến tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Hà Nội: Phổ biến tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VTV.vn - Quy định xử phạt việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đã thực hiện được 1 năm. Tuy nhiên, tại Hà Nội, tình trạng trẻ em không đội mũ bảo hiểm đang rất phổ biến.