đối ngoại đa phương

2017 – Năm thành công lớn của đối ngoại Việt Nam

2017 – Năm thành công lớn của đối ngoại Việt Nam

VTV.vn - Năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất về đối ngoại.