TV& VIDEO

đối ngoại nhân dân

Cần mở rộng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần mở rộng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Chiều 5/9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc góp ý Chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.