TV& VIDEO

đội ngũ cán bộ

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: những nội dung Trung ương đề cập lần này đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm.