đội ngũ cán bộ

Chủ tịch Quốc hội: Bạc Liêu cần phải khai thác hiệu quả hơn thế mạnh của mình

Chủ tịch Quốc hội: Bạc Liêu cần phải khai thác hiệu quả hơn thế mạnh của mình

VTV.vn - Bạc Liêu cần phải khai thác hiệu quả hơn thế mạnh của mình để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống giải quyết việc làm cho nhân dân.