TV& VIDEO

đội ngũ cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ban Tổ chức là “then chốt của then chốt”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ban Tổ chức là “then chốt của then chốt”

VTV.vn - Ngày 19/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.