TV& VIDEO

đội phản ứng nhanh

Thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ

Thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ

VTV.vn - Tới đây, các trường hợp bệnh nhân đột quỵ sẽ có cơ hội được cứu chữa nhanh chóng, tăng khả năng hồi phục nhờ việc thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ.