TV& VIDEO

đời sống xã hội

Quan điểm nhất quán của Việt Nam về nhân quyền

Quan điểm nhất quán của Việt Nam về nhân quyền

VTV.vn - Suốt 70 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực quyền con người.