đối tác chiến lược toàn diện

Thượng viện Nga đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được

Thượng viện Nga đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được

VTV.vn - Lãnh đạo Thượng viện Nga đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao và năm APEC 2017.