TV& VIDEO

đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VTV.vn - Hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga đã phát triển năng động và tích cực với nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.