TV& VIDEO

đối tác kinh tế

Việt Nam góp phần vì một ASEAN tự cường

Việt Nam góp phần vì một ASEAN tự cường

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần làm nên thành công lớn của các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31.