TV& VIDEO

đối thoại liên Triều

Hai miền Triều Tiên cáo buộc nhau về thiện chí đối thoại

Hai miền Triều Tiên cáo buộc nhau về thiện chí đối thoại

Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về lời cảnh báo "trừng phạt nghiêm khắc" của Triều Tiên liên quan đến vấn đề đối thoại liên Triều.