TV& VIDEO

đối thoại trực tuyến

Người dân Nga gửi gần 2 triệu câu hỏi tới Tổng thống Putin

Người dân Nga gửi gần 2 triệu câu hỏi tới Tổng thống Putin

VTV.vn - Trước khi cuộc giao lưu diễn ra, qua trang web "Moscow-Putin" và qua đường dây điện thoại, đã có gần 2 triệu câu hỏi được gửi tới cho Tổng thống Nga Putin.