TV& VIDEO

đổi tiền lẻ

Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ không phát hành tiền lẻ dịp Tết

Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ không phát hành tiền lẻ dịp Tết

VTV.vn - Ngân sách đã tiết kiệm được gần 2.200 tỷ đồng trong 5 năm qua nhờ chính sách không in mới tiền lẻ vào dịp Tết mỗi năm, bao gồm chi phí in ấn, đóng gói, vận chuyển…