TV& VIDEO

đổi tiền lẻ

Siết chặt tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ

Siết chặt tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ

VTV.vn - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có công văn số 91/VHCS- QLHĐLH gửi các Sở VH-TT, Sở VHTT&DL về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018.